english
UNIVERSAL ACCOUNT SERVICES, s.r.o., Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Účetní, daňové a poradenské služby

Společníci

Ing. Valdemar Linek

  • Ing. Valdemar Linek je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Je absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia mezinárodně uznávané účetní standardy a certifikovaným bilančním účetním.
  • Po absolvování VŠE, kterou dokončil v roce 1995, nastoupil na pozici asistenta auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., kde od roku 1997 působil na pozici ředitele divize auditorů. V této pozici zodpovídal za auditorskou činnost u obchodních společností, ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, due diligence a analytické činnosti a vykonával i činnost pro znalecký ústav HZ Praha, spol. s r.o. Působil mimo jiné jako odpovědná osoba za audit Fondu národního majetku ČR, CET 21, spol. s r.o., ZVVZ, a.s., FTV Premiéra, spol. s r.o., ČSAD Jihotrans, a.s. a mnohých dalších významných subjektů. Působil také jako řídící osoba u forenzního auditu České televize.

Ing. Marek Votlučka

  • Daňový poradce č. osvědčení 1862
  • Ing. Marek Voltučka je absolventem VŠE v praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Ing. Marek Votlučka je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 1862. Dále je též absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia mezinárodně uznávané účetní standardy, rekvalifikačního kurzu "likvidátor – správce konkurzní podstaty" a je též certifikovaným bilančním účetním. po absolvování VŠE, kterou dokončil v roce 1995, nastoupil na pozici asistenta auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., kde od roku 1997 působil na pozici zástupce ředitele divize auditorů. V této pozici zodpovídal za auditorský tým provádějící audity obchodních společností, ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, due diligence a analytické činnosti. působil mimo jiné jako vedoucí osoba u auditu společností CET 21, spol. s r.o., Česká produkční 2000, a.s., Jitex Písek a.s., Jihočeské papírny, a.s. a mnohých dalších významných subjektů. Jako vedoucí osoba zajišťoval forenzní audit České televize – TS Ostrava a forenzní šetření ve společnosti Nová Huť.

Ing. Jakub Kovář

  • Auditor osvědčení KAČR č. 1959
  • Ing. Jakub Kovář je absolventem vše v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. je absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia mezinárodně uznávané účetní standardy.
  • Po absolvování VŠE, kterou dokončil v roce 1996, nastoupil na pozici asistenta auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., kde od roku 1998 působil na pozici vedoucího auditorského týmu. V této pozici zodpovídal za auditorskou činnost u obchodních společností, ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, due diligence a analytické činnosti a vykonával i činnost pro znalecký ústav HZ Praha spol. s r.o. Působil mimo jiné jako vedoucí osoba u auditu Fondu národního majetku ČR, FTV Premiéra, spol. s r.o., ZVVZ, a.s., TON, a.s., Nissan ČR, spol. s r.o., Motorpal, a.s. Jihlava, Koryna nábytek, a.s. a mnohých dalších významných subjektů. jako vedoucí osoba zajišťoval forenzní audit České televize – TS Brno.
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, ČR