english
UNIVERSAL ACCOUNT SERVICES, s.r.o., Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Účetní, daňové a poradenské služby

Služby

Naše služby jsou poskytovány na bázi osobního přístupu, kdy agendu každého našeho klienta zpracovává přímo jeden odpovědný zaměstanec naší společnosti. Běžně v rámci naší činnosti poskytujeme základní konzultace v daňové oblasti. Za tím účelem se naši zaměstnanci pravidelně účastní školení prováděných pracovníky Ministerstva financí ČR.

Naše odměna za poskytované služby je převážně sjednávána v měsíčních paušálních částkách, které pokrývají náklady na naši veškerou činnost pro klienta. Jsme však také samozřejmě schopni naši činnost vykonávat za hodinovou odměnu.

Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, ČR