english
UNIVERSAL ACCOUNT SERVICES, s.r.o., Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Účetní, daňové a poradenské služby

O firmě

Naše společnost byla založena počátkem roku 1998 třemi společníky. Všichni společníci jsou zároveň partneři auditorské společnosti AUDIT PLUS, s. r.o., která je členem mezinárodní sítě auditorských firem Nexia International. Hlavním předmětem činnosti je vedení účetnictví, často pro subjekty, které jsou zároveň klienty AUDIT PLUS, s. r.o. Dalším předmětem činnosti je poskytování účetních a poradenských služeb nově vznikajícím, nebo naopak likvidovaným subjektům.

Mezi naši klientelu patří i střední a drobné podniky jako jsou velkoobchody, nakladatelství, poradenské organizace, architektonické kanceláře apod.

V současné době v naší firmě pracuje kromě třech společníků šest spolupracovníků. Jeden ze společníků je registrovaným daňovým poradcem, jeden je auditorem. Zaměstnanci společnosti mají odpovídající kvalifikaci i předchozí pracovní zkušenosti které zajišťují bezchybné vedení účetních agend ve všech směrech. Společníci mají zkušenosti a metodické zázemí pro přípravu účetních závěrek i dle mezinárodních účetních standardů. Účetní závěrky a přílohy je naše společnost schopna připravovat i v anglickém či německém jazyce.

Pro zpracování účetnictví používáme kvalitní software. Všechna data jsou denně zálohována.

Naše společnost je pojištěna jak proti zničení či ztrátě dokumentů, tak na škody vzniklé klientům naší činností.

Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, ČR